top of page

Wanneer komen de drie wijzen ons verlossen van Santa Klaus?

Auteur, columnist en ondernemer Steven Arrazola de Oñate kijkt elke zondag naar de actualiteit en geeft zijn ongezouten mening.


De volkstelling van keizer Augustus.

Uiteraard wil ik vandaag starten met jullie een zalig kerstfeest te wensen. Zelf ben ik eigenlijk geen grote feestvierder, maar ik heb wel nog steeds een serieuze boon voor tradities en lokale culturele gebruiken. Persoonlijk ben ik daarom ook geen al te grote fan van de Kerstman, of Santa Claus, aangezien dit een Amerikaanse traditie is. Sommige tv- of Netflix-verslaafden zouden misschien kunnen denken dat hij een uitvinding is van Coca-Cola, maar eigenlijk is hij een afgeleide van onze eigen Sinterklaas die we in onze contreien gelukkig nog zeer goed kennen. In de eerste helft van de negentiende eeuw namen Nederlandse kolonisten de Sinterklaastraditie mee naar Amerika. Aanvankelijk leek hij toen nog erg op de bekende Sint-Nicolaas, maar naarmate de tijd vorderde kreeg de Kerstman een ander uiterlijk. Eerst was hij daar net als bij ons begin december actief. Later verplaatste hij zijn activiteiten naar oudejaarsavond en nog wat later werd hij actief op kerstavond. De reden waarom wij Kerstmis vieren is eigenlijk de geboorte van Jezus en vandaag wil ik even terugkijken naar de periode waarin Hij geboren werd. De drie wijzen brachten toen goud, wierook en mirre als teken van hun vreugde. Als ik dit lees en hierover nadenk mogen er vandaag ook wel eens opnieuw drie wijzen passeren. Goud kunnen we wel gebruiken gezien de veel te hoge inflatie en het ondoordachte beleid van onze (Europese) beleidsmakers en de wierook zou goed zijn tegen de stank van de leugens van deze beleidsmakers die beweren dat ze er niets aan kunnen doen. De mirre kunnen we best gebruiken om verschillende wonden, opgelopen door het desastreuze beleid van de laatste jaren, te helen. Ik zou er graag even het Nieuwe Testament bijnemen. In Lukas 2:1-2 lezen we: “En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.” De meesten herinneren zich nog wel dat Maria en Jozef naar Bethlehem moesten reizen voor de befaamde volkstelling. Judea was 2000 jaar geleden een onderdeel van de Romeinse provincie Syrië en deze werd toen bestuurd door prefect Quirinius. Hij kreeg de opdracht van de Romeinse keizer de belasting van het nieuwe gewest te organiseren en zoiets begon met een registratie van het aantal belastingplichtigen, de door Lukas genoemde volkstelling. Ik vind het eigenlijk wel frappant dat Lucas schreef dat de hele wereld moest geregistreerd worden. Het kan hier gaan over een vertaalfout en vermoedelijk is dit het ook gewoon. Op dat moment wist men waarschijnlijk ook nog niet hoe groot de wereld was en wist men nog niet dat er nog andere continenten waren. Wel was er toen blijkbaar ook al een elite die enkel oog had voor geld en controle. Die elite heeft ondertussen echter veel efficiëntere manieren gevonden om ons onder de knoet te houden en als we ze laten doen gaan ze zich de volgende jaren nog veel meer macht toe-eigenen. Toch als we Santa Klaus, de Duitse professor en voorzitter van het World Economic Forum (WEF), zijn wilde plannen laten uitvoeren. Klaus Martin Schwab wilde de coronacrisis gebruiken om zijn globalistische en totalitaire agenda wereldwijd door te drukken en hij is hier volgens mij best goed in geslaagd. Als je hierover durft spreken of schrijven word je vandaag helaas nog steeds weggezet als een achterlijke randdebiel en een complotdenker. Niemand die deze niet al te intelligente beschuldigingen uit heeft echter al de moeite genomen om zijn boek “COVID-19 – The Great Reset” volledig te lezen. In zijn werk, dat dateert van juni 2020, beschrijft hij hoe deze pandemie – die meer en meer op een “plandemie” lijkt – een mooie kans is om de wereld te resetten. Met een wereldwijde politieke orde, herverdeling van de welvaart, afschaffen van privébezit en het invoeren van een wereldwijde digitale munt (waarbij uiteraard het WEF aan de knoppen zit). Daarnaast wil deze gevaarlijke professor ook nog voor iedereen een basisinkomen en net daarom moet de middenstand eerst vernietigd worden. Uiteraard is dit basisinkomen gekoppeld aan een digitale identiteit en krijgen mensen die niet braaf in het rijtje lopen geen “geld” en vallen ze uit de maatschappij. Zij krijgen dan geen groen, maar een rood vinkje op hun gsm-toestel wanneer ze zullen worden gescand om toegang te krijgen tot bepaalde plaatsen of winkels. Alles wat we tijdens de coronacrisis gezien hebben was om ons hierop voor te bereiden. Nu de coronaballon ongeveer wereldwijd doorprikt is zijn we stilaan bijna klaargestoomd om hetzelfde te herhalen, maar dan om ons klimaat te redden. Eigenlijk is dit puur communisme van de bovenste plank waarbij een heel kleine minderheid de grote meerderheid wil onderdrukken. Net zoals Keizer Augustus ongeveer 2000 jaar geleden al deed. Ook voor de Romeinen de plak zwaaiden waren we overigens al in hetzelfde bedje ziek. In de Griekse Oudheid was het immers niet anders. Op school leerden we democratie kennen dankzij deze Grieken. Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Vandaag worden wij wijsgemaakt dat we in West-Europa in zo’n democratie leven. Ik geloofde dit ook effectief tot enkele jaren geleden, maar nu weet ik wel beter. Het volk heeft nog even weinig te zeggen als Jozef en Maria die naar Bethlehem moesten afzakken. Het volk heeft nog even weinig te zeggen als de meeste mensen in Athene ongeveer 2500 jaar geleden. Op school werden we immers niet (of veel te weinig) geleerd dat er daar veel meer slaven dan burgers waren. Deze slaven hadden geen stem, zij werden niet als mensen aanzien. Steeds meer begin ik te beseffen dat wij helaas ook nog veel te vaak slaven zijn van een zeer machtige elite die eigenlijk veel machtiger is dan de elite van de laatste duizenden jaren. Net omdat zij vandaag de controle dreigen te verliezen geraakten zij in paniek en zien we vandaag dat er een bepaalde agenda wordt uitgerold om de slaven te kunnen blijven uitbuiten. Voor deze elite is het jaar 2030 blijkbaar zeer belangrijk, want deze komt overal terug. Wij, het volk, hebben dus nog 7 jaar om van ons af te bijten.


Financiële slaven.

Deze week waren er trouwens genoeg bewijzen die aantonen dat we helaas nog steeds slaven zijn. Dit geldt trouwens ook voor onze politici die eigenlijk geen bal meer te zeggen hebben. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dit is de VN-organisatie die de stabiliteit van het internationale monetaire systeem in de gaten houdt, kwam dan ook deze week met een mooi kerstcadeau voor ons land. België moet volgend jaar een besparingsinspanning leveren van 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) om het totale begrotingstekort onder controle te houden. Dat blijkt na de jaarlijkse doorlichting van onze economie. Uiteraard hebben we onze belabberde economische toestand te danken aan onze huidige politici die al jaren het ene dwaze besluit na het andere nemen. Een heel groot deel van de Belgen kan immers rekenen op een sociaal tarief voor energie. Deze mensen genieten daarenboven nog vaak van een werkloosheidsuitkering die niet in tijd is beperkt. Wij zijn zowat het enige land ter wereld waar deze dwaasheid nog bestaat. Langs de andere kant hebben we een heel groot aantal mensen, de slaven, die wél gaan werken en zich stilaan bijna letterlijk blauw betalen aan dwaze en veel te hoge belastingen. Als ik mijn gezinsbudget zou beheren als onze Belgische politici, zou ik al lang onder een brug slapen. Of in een stal met een ezel, om in het thema van de dag te blijven.


Nederlandse excuses voor slavernijverleden.

Over slaven gesproken. Deze week vond de Nederlandse premier Rutte het nodig om zich te excuseren voor het slavernijverleden. Hij doelde hier uiteraard niet op de manier waarop hij de Nederlanders de laatste 12 jaar heeft misbruikt en gebruikt als slaven, maar op problemen die meer dan 150 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ik ben geen Nederlander, maar persoonlijk vind ik dit ronduit