top of page

Wat kan de bijzondere oversterfte in Australië ons zeggen?

Australië kende weinig Covid sterfte in 2020 en 2021 en juist veel in 2022. Dat patroon, in relatie tot wanneer er daar gevaccineerd en geboosterd is, geeft een sterke aanwijzing voor wat de verklaring is voor de hoge oversterfte in dat land en elders.


Een heel ander patroon


Er is een studie over de oversterfte in Australië verschenen. Een statisticus ging daar aan de slag met de Australische sterftecijfers. O.a. Anton Theunissen van Virusvaria heeft daar een uitgebreid artikel over geschreven, dat de inhoud van die analyse goed weergeeft.

Het artikel geeft aan wat volgens de auteur de sterke relatie zou zijn tussen de oversterfte in Australië, die in 2021 begon en in 2022 fors verder steeg, en de vaccinatiecampagne.

Bij dat artikel zijn wel wat kanttekeningen te maken, maar dat is niet de insteek van dit artikel. Het gaat wel over een aantal bijzondere cijfers uit Australië, met een heel ander patroon dan bij ons, die volgens mij richtinggevend zouden moeten zijn bij het verder onderzoeken en denken over de relatie tussen (over-) sterfte, Covid-19 en vaccineren.


De ontwikkelingen in Australië


Onderstaande grafiek geeft een beeld van de ontwikkelingen van Covid-19 in Australië. Er werd een ZeroCovid beleid gevoerd tot ergens eind 2021. In onze zomer (hun winter) van 2020 overleden rond de 750 mensen aan Covid-19. De bevolking in de staten waar deze sterfte plaatsvond (Victoria en New South Wales) is vergelijkbaar met het aantal inwoners in Nederland.


In 2021 waren er rond de 1500 sterfgevallen. In oktober 2021 liet men het ZeroCovid-beleid langzaam los en begin 2022 werd het vrijwel helemaal losgelaten. In 2022 werden er rond de 16.000 Covid-doden gemeld. In dat jaar heerste dus inmiddels Omikron en was een groot deel van de bevolking gevaccineerd (boven de 90% de basisvaccinatie en 65% geboosterd).

Deze grafiek toont de ontwikkeling van de totale sterfte per maand in Australië, vanaf 2015.


Hier is goed te zien dat het jaar 2020 een min of meer normaal jaar is. De piek in hun winter in 2020 is met bijna 15.000 overlijdensgevallen net zo laag als in de winter van 2018. De stijging van de overlijdens begint ergens in april 2021. Het stijgt dan gestaag door en loopt verder op in 2022.

Het vaccineren gebeurde in Australië op de onderstaande manier. Dit betreft de bevolking van 12 jaar en ouder. Volgens deze bron is ruim 95% van de Australiërs boven de 30 jaar minimaal 2 keer gevaccineerd. Het boosterpercentage ligt inmiddels op ruim twee derde van die bevolking van 12 jaar en ouder.

In Australië zijn er 64 miljoen vaccins gezet. Tussen het eerste en het tweede zat doorgaans een periode van zo’n 3 maanden. Het zwaartepunt van het vaccineren lag rond september 2021 en bij de boosters was de piek in februari 2022.


Er is ook een officieel overzicht van de oversterfte in Australië.


Goed te zien is dat de sterfte in de winter van 2020 in Australië aan Covid-19 lager was dan een normale griepwinter. (Evenals in de meeste andere landen is in Australië de griep weggebleven van maart 2020 tot ergens in 2022). Ook aan het eind van de winter van 2021 zien we dat er sprake is van lagere sterfte dan normaal. Maar vanaf oktober begint de stijging te komen met twee duidelijke pieken in januari 2022 (dat is dus hartje zomer daar). Het bleef vervolgens op een hoog niveau (rond de 15% meer dan normaal). Ook tijdens de winter van 2022, waar de verwachte sterfte toch al hoger is dan in de zomer. Vanaf oktober 2022 zijn er nog geen cijfers beschikbaar, maar voor 2022 wordt er een totale sterfte verwacht die rond de 25.000 hoger is dan het gemiddelde jaar van 2015-2019.


Wat betekent dit?


Vanuit de (over-) sterfte cijfers is zowel een relatie te leggen met het vaccinatieprogramma als de geconstateerde Covid-sterfte.

  • In het aangehaalde artikel laat de auteur een hoge correlatie zien tussen de oversterfte en het vaccinatieprogramma als er een verschuiving wordt toegepast van 5 maanden.

  • Maar als je de oversterfte afzet tegen de Covid-19 sterfte dan zie je ook een duidelijke grafische samenhang. (In blauw het oversterfte patroon en in rood de Covid-sterfte. Let op: de assen zijn niet gelijk.)

En dus krijg je, net zoals we ook in Nederland zien gebeuren, dat iedereen de keuze maakt die overeenkomt met het standpunt dat hij/zij toch al van te voren innam: “Het komt door Covid-19…” of “Het is vaccinatieschade….”.

Maar door dit soort geduelleer wordt het belangrijkste punt genegeerd. Een punt dat ons kan helpen het probleem van de oversterfte beter te gaan begrijpen dan we op dit moment blijkbaar doen.

Hoe kan het komen dat in 2022 in een land waar zoveel mensen al zijn gevaccineerd en Omikron inmiddels dominant was, toch nog zoveel mensen aan Covid-19 zijn overleden? Op zijn hoogtepunt nog steeds meer dan 600 per week.

Uit de overzichten van de sterfte aan Covid is op te maken dat die overlijdensgevallen in Australië ook een sterk zwaartepunt hadden in de oudste leeftijdsklassen. De hoge sterfte – en oversterftecijfers bij die oudste leeftijdsklassen in 2022, en dan nog met Omikron, laten zien dat de vaccinatie de sterfte onder die oudere leeftijdsklassen blijkbaar niet echt heeft gereduceerd. Integendeel zelfs, als je naar de totale sterfte in Australië kijkt.

Als ik kijk naar al deze data en de vele studies die ik het afgelopen jaar heb gelezen, dan denk ik dat dit geconstateerde patroon in Australië het best verklaard kan worden door het volgende:

De Covid-uitbraken kwamen pas 4 tot 6 maanden na de piek van het vaccineren en boosteren. Uit onderzoeken is onomstotelijk gebleken dat hoe langer de vaccinatie in het verleden lag, hoe minder goed de bescherming is. En bij boosters gaat dat verlies van bescherming nog sneller:

Het Covid-19 vaccin lijkt, als het langer geleden gezet is, juist een negatieve impact te hebben op de bescherming die iemand heeft tegen ernstige ziekte of overlijden door Covid-19.

Dat zou dus de reden zijn dat in Australië, waar de bevolking in 2020 en de eerste 9 maanden van 2021 relatief weinig natuurlijke immuniteit opbouwde tegen Covid, de impact van die infectie zo groot was op het moment dat men uiteindelijk wel in aanraking kwam met het virus, maanden nadat men gevaccineerd of geboosterd was. Zelfs ondanks het feit dat het Omikron betrof. Daarnaast zou het ook kunnen, en ook dat hebben we in Nederland gezien in het voorjaar van 2022, dat de impact van influenza, die teruggekomen was, ook groter werd dan normaal. In de landen waar er al een forse natuurlijke immuniteit was opgebouwd, zal dit effect in mindere mate te zien zijn.

Vanzelfsprekend is ook dit een hypothese, die op basis van de data niet onomstotelijk bewezen kan worden. Maar het zou bij de studies die (niet alleen in Nederland) gedaan worden naar de verklaringen van de oversterfte, wel een heel belangrijk onderzoeksthema horen te zijn: een kortetermijnbescherming van het vaccin/booster(s), die de langetermijnbescherming van je immuunsysteem lijkt aan te tasten.


Dit artikel verscheen eerder op de website van Maurice de Hond: www.maurice.nl

Bestel de autobiografie 'Wie bang is krijgt ook klappen' van Maurice de Hond hier

Bekijk het Kompas interview met Maurice de Hond hier


216 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page