top of page

Wie schept onze wereld?

Steven Desanghere is groepswerker en coach. Tegenwind publiceert zijn mijmeringen over de wereld en hoe die er zou kunnen uitzien.Er is iets merkwaardigs aan de hand. De laatste jaren word ik steeds meer geconfronteerd met allerhande Experten die op voorhand al wéten hoe een deel van onze toekomst eruit zal zien. Ze hebben het hier niet over politieke keuzes, of doelstellingen van burgerbewegingen, maar over een soort 'natuurlijke evoluties van het menselijke wereld' of zoiets. De wereld van de toekomst lijkt precies al gekend. En die gaat niét bepaald de richting uit van de dromen van onze hippies of néorurales of Agalev'ers van weleer.


Men spreekt bijvoorbeeld over de 'nood' aan steeds digitalisering en minder menselijke interactie met dienstverleners en educatoren, over perfecte wifi in de meest afgelegen woestijnen en oerwouden, over artificiële intelligentie die onze samenleving 'veilig' zal maken (via smartcamera's, digitale ID's, CBDC-geld, pasjes, surveillance van de echte en de digitale wereld), over 'vierde industriële revoluties', over nanotech (de beheersing van de moleculaire wereld), over biotech (de beheersing van de biologische wereld, en hopelijk ooit de Overwinning op de Dood).


Men weet al dat we gaan voor "net zero" en wellicht zoveel mogelijk veganistisch en in lijn met de Ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030. Men heeft het over een Mondiale Stakeholdersamenleving, waar de belangrijkste beslissingen (oorlog, gezondheid, energie, migratie, klimaat, milieu, financiën, transport, surveillance,...) worden genomen door internationale organen waar de grootste bedrijven en investeerders aan het roer zitten, maar waarin de belangen en wensen van die laatsten vertaald zullen worden door Experts allerhande. En men heeft het over Media die vrij zijn van Desinformatie, en de Waarheid en niets dan de Waarheid zullen brengen.


Rewilding wordt wellicht één van die trends, en daarvoor mogen best wat privégronden van kleine boeren onteigend worden. En zo vertolken onze politici en grootste filantropische instellingen binnenkort ook nog eens de stem van onze natuur, naast die van ons. Toch?


En dan is er nog de visie op de Mens, natuurlijk.


Die mens zal volgens verschillende Experts zich meer en meer aangetrokken voelen tot de Metaverse, een digitale omgeving waarin die zich o zoveel vrijer zal kunnen bewegen dan in de werkelijke wereld. De Mens kan zich als het ware een Godheid voelen, in het diepst van zijn, haar of hun gedachten, zolang die maar vastgeplugd zit aan het Internet of Things. Hoe meer we werken, communiceren, reizen, optredens meemaken, op café of theater gaan, sporten, flirten in de digitale wereld, hoe makkelijker de analoge wereld ook wordt om te besturen, te controleren, veiliger te maken, te redden. Een dystopie voor sommigen, maar misschien wel een utopie voor velen? Al dat écht sociale verkeer wordt toch wat gevaarlijk. Of minstens stresserend.Megalopolis

Is een Megalopolis niet iets enorm aantrekkelijks dan? Grote, klimaatvriendelijke, instagramwaardige megasteden, omringd door een exotische wildernis vol roofvogels, wolven, lynxen, bevers en beren? Op safari in Europa? Niet ondenkbaar binnen enkele decennia...