top of page

"Ze draaien de boeren binnenstebuiten" zegt bioboer Jarno Claeys.

Er is de laatste tijd in Europa heel wat aan de hand. In de klimaatdiscusie wordt nu ook de Vlaamse landbouwer meegesleurd in de maatregelen en regels die Europa aan zijn lidstaten oplegt. Tegenwind sprak met bioboer Jarno Claeys en publiceert zijn blog die hij via sociale media probeert viraal te laten gaan.Hij hoopt hiermee mensen wakker te maken en vooral ook de aandacht te geven aan een probleem waar we de komende jaren allemaal mee in contact zullen komen. Binnenkort zal Tegenwind ook een documentaire brengen met de Nederlandse klimaatspecialist Prof. Kees de Lange waarin hij heel wat dogma's over milieu en klimaat kritisch benadert. .Jarno Claeys: "Ze draaien de boeren binnenstebuiten. Het nieuwe MestActiePlan (MAP7) ligt open en zorgt voor veel opschudding. Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk LandbouwBeleid) zorgt er reeds voor dat menig veehouder ermee zal stoppen. Nu duwen ze vele akkerbouwer, en zeer zeker biologische akkerbouwers, in de wanhoop.

Het gaat over organische bemesting die sterk teruggeschroefd wordt, terwijl kunstmest, wat wij niet gebruiken, buiten schot blijft. Ze willen zelfs een verbod leggen op het oogsten van o.a. aardappelen na 1 september in bepaalde gebieden (i.e. 75% van Vlaanderen!). Nog strengere controles via bodemstalen, helikopters en satelliet enzovoort.

Ik kan hier een hele uitleg rond geven, maar dan wordt het te technisch.

Het komt erop neer dat nobele doelen als 'waterkwaliteit' misbruikt worden om de landbouw te leiden naar een sterk geïndustrialiseerde en hoogtechnologische sector die volledig in handen is van de overheid.

Gewoon al door te gaan stemmen, geven we ons akkoord om onze voedselzekerheid uit handen te geven.

Dit durf ik zeggen, omdat geen enkele partij ingaat tegen de grote geldstromen naar technologie (gen-, bio-, nano-,...).


Europa regeert

Omdat geen enkele partij ingaat tegen internationale en mondiale verdragen die bepalen wat de boer hier teelt en spuit. Omdat elke partij op populariteit draait en niet op inhoud. Omdat eigenlijk geen enkele partij nog zeggenschap heeft. België heeft zich unaniem onder de Europese grondwet geschikt. We volgen allemaal de richtlijnen van Europa, die klaarblijkelijk onze nieuwe god geworden is. Want alles wat van Europa komt, lijkt van onze vader te komen die het goed met ons meent. Maar wie stuurt Europa aan?

Het zijn verschillende mondiale adviesorganen, met elitaire leden aan wie we geen stem hoeven te geven.

Deze hiërarchie is al heel lang in de maak en in werking. Instanties als VLM (Vlaamse Landmaatschappij), die o.a. het MAP en bijhorende controles uitvoert

, lijken het goed voor te hebben met onze leefomgeving en zijn daarvoor ook opgericht. Maar eigenlijk werken al deze organen mee aan de kracht van bovenaf om de landbouw en de gewone