top of page


Aseem Malhotra

"The health of mankind is at stake!"
 

Een boeiende lezing over twee belangrijke sectoren die onze gezondheid beïnvloeden, met dokter Aseem Malhotra.

Hij noemt zichzelf tegenwoordig een spirituele activist en heeft een hoopvolle boodschap: we kunnen onszelf bevrijden van de tirannie van grote bedrijven. Wat vind jij hiervan?

DEEL 1: Grote Voedingsmiddelenindustrie en Grote Farmaceutische Industrie

DEEL 2: AANPAK VAN COVID-19 37' 29'' We staan voor een ongekende gezondheidscrisis. De Britse consultant cardioloog en pleitbezorger voor volksgezondheid, dr. Aseem Malhotra, zal de belangrijkste oorzaken ervan belichten.

Malhotra is auteur en invloedrijke arts in het Verenigd Koninkrijk.

Een diepgaande bespreking van de twee sectoren die leiden tot desinformatie en slechte gezondheid: de Grote Voedingsmiddelenindustrie en de Grote Farmaceutische Industrie.

bottom of page