top of page

Het probleem van de documentaire Died SuddenlyDe documentaire Died Suddenly veroverde de social media stormenderhand. En bood de critici een schot voor open doel door de terechte en juiste informatie te mengen met klinkklare nonsens en fout geïnterpreteerd data. Waardoor alweer meer verdeling is ontstaan en oprechte critici van het beleid alweer in een hoek worden geduwd. Died Suddenly begeeft zich daardoor in troebel water en heeft de vis verdronken. Ernstige covid kritische stemmen baseren zich op de wetenschap en niet op speculaties en foute cijfers.

Er zit geweldige informatie in deze film. Informatie die - potentieel - de ogen en geesten kan openen. Vooral de interviews met de balsemers en begrafenisondernemers zijn bijzonder aangrijpend. Het lange, witte vezelige materiaal dat ze hebben gevonden in de slagaders en aders van overleden mensen na de uitrol van het vaccin is echt gruwelijk. Dat is geen nieuwe informatie voor wie het debat volgt, maar het wordt op een duidelijke manier gepresenteerd, met getuigenissen. De film zou veel effectiever zijn geweest als hij zich alleen daarop had gericht (en dieper had gegraven om wetenschappelijk te duiden waar dit van komt.). Maar helaas heeft hij die en andere goede informatie (zoals gepresenteerd door Dr. Ryan Cole, Steve Kirsch en Dr. James Thorp) bezoedeld door er een hoop onzin overheen te gooien.


Fouten

- De openingsmontage verwijst naar allerlei onnodige en totaal ongerelateerde zaken zoals Bigfoot, UFO's en Jeffrey Epstein. Waarom zou je deze film in verband willen brengen met die dingen? Tenzij je doel is om je eigen documentaire in diskrediet te brengen?


- De dekking van de DMED-gegevens (de medische databank van het Amerikaanse leger). Mathew Crawford onderzocht de DMED-gegevens en ontdekte dat de oorspronkelijke klokkenluiders een eenvoudige fout hadden gemaakt bij het vergelijken van 2021 met voorgaande jaren: wat ze in wezen deden is elk kantoorbezoek tellen in plaats van elke diagnose. Dit betekent dat, hoewel er een aanzienlijke toename was van veel verschillende gezondheidsdiagnoses, deze lang niet zo groot was als die klokkenluiders dachten en die Thomas Renz onder de aandacht bracht met zijn getuigenis tijdens de "Second Opinion" hoorzitting van Sen. Ron Johnson, die in de film voorkomt.


-Ja, de geboortecijfers in de meeste delen van de wereld zijn eind 2021 en vooral in 2022 aanzienlijk gedaald, en in veel gevallen kan dit in verband worden gebracht met de uitrol van de COVID-prikken. De enorme daling in geboortecijfers voor Australië. Het blijkt dat die enorme daling gewoon het gevolg is van een rapportageprobleem, waarbij het aantal geboorten vanaf december 2021 enorm wordt onderschat wanneer de officiële statistieken worden vrijgegeven, en dan meestal pas veel later worden bijgewerkt. Dus die enorme daling in de film is gewoon verkeerd.


- De ontvolkingsagenda. Er is ongetwijfeld een wereldwijde regeringsagenda om de bevolking te verminderen. Dit wordt openlijk verklaard door mensen met macht. Maar wat openlijk wordt verklaard is een poging om de bevolking op termijn te verminderen door de bevolkingsgroei te verminderen. En de verklaarde middelen om dit te bereiken zijn het verlagen van het geboortecijfer door het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de levensstandaard, en het creëren van een grotere toegang tot anticonceptie en abortus. Niemand zegt openlijk dat ze de bevolking gaan verminderen door mensen te doden en onvruchtbaar te maken.

Ook