top of page

Het probleem van de documentaire Died SuddenlyDe documentaire Died Suddenly veroverde de social media stormenderhand. En bood de critici een schot voor open doel door de terechte en juiste informatie te mengen met klinkklare nonsens en fout geïnterpreteerd data. Waardoor alweer meer verdeling is ontstaan en oprechte critici van het beleid alweer in een hoek worden geduwd. Died Suddenly begeeft zich daardoor in troebel water en heeft de vis verdronken. Ernstige covid kritische stemmen baseren zich op de wetenschap en niet op speculaties en foute cijfers.

Er zit geweldige informatie in deze film. Informatie die - potentieel - de ogen en geesten kan openen. Vooral de interviews met de balsemers en begrafenisondernemers zijn bijzonder aangrijpend. Het lange, witte vezelige materiaal dat ze hebben gevonden in de slagaders en aders van overleden mensen na de uitrol van het vaccin is echt gruwelijk. Dat is geen nieuwe informatie voor wie het debat volgt, maar het wordt op een duidelijke manier gepresenteerd, met getuigenissen. De film zou veel effectiever zijn geweest als hij zich alleen daarop had gericht (en dieper had gegraven om wetenschappelijk te duiden waar dit van komt.). Maar helaas heeft hij die en andere goede informatie (zoals gepresenteerd door Dr. Ryan Cole, Steve Kirsch en Dr. James Thorp) bezoedeld door er een hoop onzin overheen te gooien.


Fouten

- De openingsmontage verwijst naar allerlei onnodige en totaal ongerelateerde zaken zoals Bigfoot, UFO's en Jeffrey Epstein. Waarom zou je deze film in verband willen brengen met die dingen? Tenzij je doel is om je eigen documentaire in diskrediet te brengen?


- De dekking van de DMED-gegevens (de medische databank van het Amerikaanse leger). Mathew Crawford onderzocht de DMED-gegevens en ontdekte dat de oorspronkelijke klokkenluiders een eenvoudige fout hadden gemaakt bij het vergelijken van 2021 met voorgaande jaren: wat ze in wezen deden is elk kantoorbezoek tellen in plaats van elke diagnose. Dit betekent dat, hoewel er een aanzienlijke toename was van veel verschillende gezondheidsdiagnoses, deze lang niet zo groot was als die klokkenluiders dachten en die Thomas Renz onder de aandacht bracht met zijn getuigenis tijdens de "Second Opinion" hoorzitting van Sen. Ron Johnson, die in de film voorkomt.


-Ja, de geboortecijfers in de meeste delen van de wereld zijn eind 2021 en vooral in 2022 aanzienlijk gedaald, en in veel gevallen kan dit in verband worden gebracht met de uitrol van de COVID-prikken. De enorme daling in geboortecijfers voor Australië. Het blijkt dat die enorme daling gewoon het gevolg is van een rapportageprobleem, waarbij het aantal geboorten vanaf december 2021 enorm wordt onderschat wanneer de officiële statistieken worden vrijgegeven, en dan meestal pas veel later worden bijgewerkt. Dus die enorme daling in de film is gewoon verkeerd.


- De ontvolkingsagenda. Er is ongetwijfeld een wereldwijde regeringsagenda om de bevolking te verminderen. Dit wordt openlijk verklaard door mensen met macht. Maar wat openlijk wordt verklaard is een poging om de bevolking op termijn te verminderen door de bevolkingsgroei te verminderen. En de verklaarde middelen om dit te bereiken zijn het verlagen van het geboortecijfer door het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de levensstandaard, en het creëren van een grotere toegang tot anticonceptie en abortus. Niemand zegt openlijk dat ze de bevolking gaan verminderen door mensen te doden en onvruchtbaar te maken.

Ook en zelfs niet Bill Gates -niet mijn vriend, dat weet je- waarnaar wordt verwezen die in zijn Ted Talk in 2010 zei: "De wereld telt vandaag 6,8 miljard mensen. Dat gaat omhoog naar ongeveer negen miljard. Als we echt goed werk doen met nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat misschien met 10 of 15 procent verminderen."

Het is bekend dat in gebieden waar de kindersterfte hoog is, vrouwen meer kinderen krijgen. Daar zijn verschillende redenen voor, maar het volstaat te zeggen dat wanneer de kindersterfte daalt, vrouwen minder baby's krijgen. Hetzelfde geldt wanneer de levensstandaard stijgt. De daling van het geboortecijfer compenseert meer dan het aantal geredde kinderlevens, dus over het geheel genomen krijg je een vermindering van de bevolkingsgroei in de tijd.

Als massale vaccinatiecampagnes van baby's in arme landen de kindersterfte verminderen, kun je (enigszins contra-intuïtief) de bevolkingsgroei verlagen - zonder mensen te doden en zonder ze onvruchtbaar te maken.

Ik ga niet in op het bewijs voor of tegen de bewering dat vaccinaties de kindersterfte in verarmde landen verminderen of dat dat de beste manier is om dat doel te bereiken. Het punt is dit: er is een andere manier om te begrijpen wat Bill Gates zei in zijn Ted Talk en een andere manier om de doelen en middelen te begrijpen van degenen die praten over de noodzaak om de wereldbevolking te verminderen - een manier die geen massamoord en gedwongen sterilisatie omvat.


Dat betekent niet dat we hen moeten of mogen geloven of dat we hun openbare verklaringen voor waar moeten aannemen - het betekent alleen dat we onszelf in de voet schieten door het bewijs op die manier te framen als we willen dat de feiten in de film een breder publiek bereiken.

Lees dit vooral niet als een verdediging van Bill Gates. Ik beweer niet dat zijn bedoelingen welwillend zijn. Ik wijs slechts op het bestaan van een meer mainstream, welwillende framing voor de ontvolkingsagenda die mensen kunnen gebruiken om zijn en andermans publieke verklaringen te interpreteren en om de belangrijke informatie in deze film volledig in diskrediet te brengen.


Als kritische observatoren van wat er zich op dit moment in de wereld afspeelt is het van het grootste belang dat wij als Tegenwind de waarheid dienen. Vaak wordt die waarheid verborgen gehouden, vaak worden we door propaganda misleid, vaak worden we regelrecht voorgelogen. In samenwerking met wetenschappers, klokkenluiders, onderzoek en informanten kunnen we stilaan die waarheid bovenspitten en bewijzen dat de keizer geen kleren aanheeft. We zien in sneltreinvaart dingen gebeuren die onze burgerlijke vrijheid en onze grondwettelijke rechten in gevaar brengen: van gedwongen vaccinatie met slechte en potentieel gevaarlijke vaccins, een centrale digitale munt, censuur, oversterfte tot onrechtvaardige oorlogen en digitale vaccinatie-paspoorten. Het is enorm belangrijk om deze dingen aan de kaak te stellen. Daarvoor is het nodig om duidelijke, onderbouwde kritiek aan te reiken, los van mogelijke hypotheses. Het is enorm jammer dat Died Suddenly feiten en fictie mengt; als ze zich alleen tot de bevindingen van de balsemers hadden beperkt, ware de documentaires korter, maar veel sterker geweest.

Meningen zijn vrij, feiten zijn heilig. Dat is en blijft voor Tegenwind en de wetenschappers die aan ons project meewerken een onwrikbaar devies. Wat we nodig hebben in deze kille tijden is een warm hart, maar ook koel hoofd.
9.014 weergaven19 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

19件のコメント


Geeske Velden
Geeske Velden
2022年12月01日

Catherine Austin Fitz verzamelt tot op de dag van vandaag veel info en geeft aan dat er verschillende content binnen 1 merk vaxx zitten evenals verschillen in concentratie. Er waren/zijn batches die als killer batches bekend stonden/staan. Er zijn ook batches onderzocht welke alleen fysiologisch zout bleken te bevatten. En daartussen bevindt zich een behoorlijk scala aan diversiteit. Dit is een huge (!) karwei om in kaart te brengen nu de farmaci deze gegevens niet van meet aan vrij hebben gegeven.

Voor het debat zou het wenselijk zijn dat deze feiten eerst helder zijn maar wetenschap loopt altijd achter de feiten aan. (Wetenschap is eigenlijk allen maar ontdekken wat al bestaat.) Dat er wellicht verpakkingen zijn waar de bijsluiter blanco was,…

いいね!

De MSN liecht tog ook?

いいね!


Hetgeen ik vooral onthou is de boodschap het hoofd koel te houden, en elke informatie kritisch te bekijken. Dat is terecht de opdracht van Tegenwind.

いいね!
返信先

ach, we zitten in een informatie oorlog. wie spreekt er nog de waarheid. Wat mij veel zegt is dat deze video niet op YouTube geplaatst kan worden. Dan zal er vast al meer aan de hand zijn. Maarja, nogmaals....wie spreekt de waarheid!?

いいね!

De link in de intro met Bigfoot, UFO's en Epstein begreep ik ook niet, maar is dat nou iets om je druk over te maken?


Zal best een artistieke reden achter zitten, maar in plaats van de maker te vragen schiet je jezelf in je voet door het hier als "fout" te betitelen. Voordat je dit plaatste had je beter de filmmakers je vragen voor kunnen leggen in plaats van een voorbarige conclusie trekken. Feitelijk doe je zelf waar je hen op een aantal punten van beschuldigd. De daling van het geboortecijfer van Australië vond ik ook hoog, maar gezien de waanzin die zich daar in sommige staten afspeelde mogelijk ook wel verklaarbaar. Waarom zou je kinderen nemen in een staat…

いいね!
bottom of page