top of page

Voor wie nog moest twijfelen aan de Covid-Vaccinatie: het middel is (veel) erger dan de kwaal 

We kregen al onlangs een email van Kurt Wayenberg, een fervent Tegenwind lezer. Hij is geen arts, noch viroloog of medische wetenschapper, maar evenmin een anti-vaxxer noch een complotdenker. Hij is al meer dan 35 jaar actief in de technologiesector en in het verwerken van grote hoeveelheden informatie. Zijn geloofsbrieven bevatten een Master in Wiskunde, een Master in Bedrijfseconomie (waaronder statistiek & econometrie), en een Master in Artificiële intelligentie. Kurt onderhield tijdens de corona-p(l)andemie ook een website https://hoe-erg-is-corona-echt.bewaar nog meer van deze statistieken kunnen worden teruggevonden.Kurt staat elke woensdag op de Grote Markt in Mechelen met een aantal andere coronamaatregelen-sceptici waar ze tussen 20 uur en 21 uur om een onafhankelijk onderzoek naar het corona-beleid vragen. Hun wekelijkse stille protestactie is met zijn 160 weken onafgebroken na elkaar (=drie jaar, sinds 6 jan. 2021) een noemenswaardig initiatief geworden.


Dit uitgebreide dossier is een werk van lange adem en is naast het preciese werk van Kurt zelf ook nog nagelezen door een deskundige dokter. Veel leesplezier.


In België hebben meer dan 9,000,000 (76%) personen hun bovenarm aangeboden voor de Covid vaccinaties, al dan niet spontaan, al dan niet onwetend, al dan niet onder ‘morele’ dwang.

Voor de Booster waren er nog 61% enthousiastelingen.  De 2e booster kon nog 33% van de mensen overtuigen en de huidige vaccinatiecampagne heeft met veel gesputter nog net de 20% gehaald. Dit gezegd zijnde moet ik met lede ogen vaststellen dat bij onze gehoorzame Vlaamse 65+ bevolking ondertussen alweer bijna twee van de drie voor een prikje gegaan zijn…

Hoe dan ook zijn er, sinds 2021, in totaal meer dan 31,600,000 vaccins gezet. 

Ondertussen is duidelijk geworden dat de vaccins helemaal niet zo werkzaam waren. En al evenmin echt veilig.

Nochtans is de perceptie dat de vaccins veilig en werkzaam zijn er nog steeds … Het werd ons immers voortdurend door de strot geramd… En in alle discretie werd de informatie op de bijsluiters aangepast. Zie bv. de bijsluiter voor

Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie

Baby’s en kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar

COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd) raxtozinameran

 

Halverwege pag. 2 (klik hier) lees je:


Bij mijn weten de eerste vaccin-bijsluiter waar doodleuk in staat dat je er kan aan overlijden…

Ondertussen zijn de resultaten bekend van een groot wereldwijd onderzoek op bijna 100 miljoen gevaccineerde personen. Er werd onderzocht of de COVID-19-vaccins in verband kunnen gebracht worden met een toename van 13 concrete gezondheidsproblemen in de hersenen, het bloed en het hart. Het artikel (te lezen via https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270)  is zeer expliciet:De cijfers zijn niet min: 2.5 keer meer voorkomens van het Guillain-Barré-syndroom (motorische verlammingen) en 3.2 keer meer cerebrale sinustromboses (bloedprop in de afvoerende bloedvaten van het hoofd) --  beiden bij de niet-MRNA vaccins.  3.8 keer zo veel “Acute gedissemineerde encefalomyelitis” (een auto-immuunziekte van de oogzenuwen, de hersenen en het ruggenmerg) bij mRNA vaccins en minstens 1.5 keer zo veel myocarditis en pericarditis (ontstekingen van de hartspier) bij alle vaccins.

Het internationale team van onderzoekers benadrukt natuurlijk dat de kans op het krijgen van een van deze aandoeningen nog steeds erg laag is. En onze staatsvirologen Van Damme en Van Ranst waren er als de kippen bij om te zeggen dat het nog steeds uitzonderlijke bijwerkingen zijn en dat er miljoenen levens gered werden…

De uitzonderlijkheid van de bijwerkingen varieert van 2.4 tot 28 events per 100,000 vaccinaties (niet gevaccineerden) ofte in België zou dat betekenen dat we tussen 670 en (in het slechtste geval) 8848 ernstige bijwerkingen hebben gezien. Niet overdreven, maar pakweg gemiddeld 8 ernstige vaccinslachtoffers in elke gemeente is niet niks…

De onderzoekers hebben zich enkel gericht op 13 concrete gezondheidsproblemen. Maar waarom zouden er niet meer bijwerkingen zijn…


Een bescheiden onderzoekje in België: De ‘Farmaceutische kengetallen’ van het RIZIV

Om een en ander wat nader te onderzoeken heb ik de farmaceutische kengetallen opgevraagd bij de afdeling Farmanet van het RIZIV. Farmanet is de centrale databank in België met gegevens over de farmaceutische verstrekkingen die de openbare apotheken afleveren en die de verplichte ziekteverzekering vergoedt.

De farmaceutische kengetallen zijn geordend volgens het internationale classificatie systeem (WHO-FIC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). https://www.whocc.no/atc_ddd_index/


De kengetallen zijn uitgedrukt in DDD (Defined Daily Dose). DDD is een term voor het behandelingsvolume, gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid van een geneesmiddel dat dagelijks nodig is voor de behandeling van een volwassen patiënt, voor de belangrijkste indicatie van dat geneesmiddel.


Voorbeeld: Het gebruik van Statines


Hieronder bij wijze van illustratie één van de cash-cows van Big Farma: de verkoop van statines. De data leert ons dat er, in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar, dagelijks meer dan 500 mensen per 1000 mensen een dosis aan statines opnemen…Bron: C10 LIPID MODIFYING AGENTS (RIZIV-Farmanet)

 

Laat ons nu de informatie wat aanvullen en wat grafischer en wat relevanter voor te stellen.Bron: C10 LIPID MODIFYING AGENTS (RIZIV-Farmanet)

 

De afbeelding leert ons extra dat het in totaal zowat 1.9 miljoen dagelijkse dosissen betreft (schaal aan de linkerzijde). En omdat statines een medicijn zijn dat dagelijks geslikt wordt kunnen we hier ook stellen dat het 1.9 miljoen mensen betreft. We zien ook dat de marketing machine voor een stabiele groei zorgt. We zien helaas ook dat de leeftijdsgroep onder de 60 jaar gestaag groeit en ondertussen, relatief gezien, al 8% bedraagt (schaal aan de rechterzijde). Let wel, het aantal dosissen/mensen in de vorige jaren is genormaliseerd. De linkse schaal toont dus niet voor elk jaar hoeveel dosissen /mensen het betreft, maar hoeveel dosissen /mensen het vandaag (in de hedendaagse populatie) zou betreffen…

Merk ook op dat de corona-paniek noch de corona-maatregelen voor enige commotie gezorgd hebben. Het gebruik van statines groeide rustig en stabiel door…


De opstoot van acné in 2021

Een heel mooi voorbeeld van een ‘waarschijnlijk’ impactje van de vaccinaties lijkt bv. het opstootje van acné in 2021 te zijn. Het betreft maar een beperkt aantal personen (~2 000 mensen die gedurende 1 jaar acné medicatie gepakt hebben, of ~24 000 mensen die gedurende 1 maand acné medicatie gebruiken, of ~48 000 mensen die medicatie namen voor een acné behandeling van 2 weken). En het was beperkt in de tijd (enkel in 2021)! Maar het betrof al bij al wel even een stijging van 30% … 

Bron: D10 - ANTI-ACNE PREPARATIONS (RIZIV-Farmanet)

 

Factcheck op gezondheidswetenschap.be: Geen verband tussen zona en covid-19-vaccins


Er moeten nogal wat uitbraken van zona / gordelroos geweest zijn als er plots diverse factchecks uit de lucht kwamen te vallen.  Ik nam er dus ook maar even de J05 medicatiegroep bij. De stijging is niet dramatisch maar toch 8.3% meer dan voorheen.

De cijfers willen niet zeggen dat er in 2022 ongeveer 25 000 mensen last hadden van gordelroos, maar dat er élke dag gemiddeld 25 000 mensen een kuur van zona-uitbraak medicatie genomen hebben, ofte 2 000 mensen dagelijks meer dan ervoor…

Een hoop mensen nemen geen medicatie, andere gedurende een paar weken… Dus een voorzichtige schatting is dat er ~40 000 extra mensen een gordelroos uitbraak meegemaakt hebben.Bron: J05 - ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE (RIZIV-Farmanet)

Je zou voor minder gevallen de wenkbrauwen gaan fronsen


 

Onstekingsreacties in het (hele) lichaam!


Kritische artsen zoals Dr. Erwin Annys hebben weliswaar respect voor de ontwikkelde mRNA technologie maar maken zich oprecht zorgen:

1.              omdat men er dit moment weinig of geen controle over heeft hoe lang en hoe veel eiwitten er geproduceerd worden

2.              omdat men er op dit moment geen controle over heeft waar de eiwitten geproduceerd worden

3.              omdat de keuze van het spike eiwit zorgelijk is, omdat het eiwit zelf toxisch blijkt te zijn

Bij vele mensen lokt de mRNA techniek daardoor te veel ontstekingsreacties uit op niet voorspelbare locaties in het lichaam.

Ook dát zien we terug in de RIZIV-cijfers. Zo lijkt er in 57% meer jicht-medicatie geconsumeerd te zijn t.o.v. 2020

 


Bron: M04 ANTIGOUT PREPARATIONS (RIZIV-Farmanet)

Ook de stijging van het aantal tromboses is een gekende bijwerking van de mRNA Covid vaccins.

Zelfs vergeleken met de trombosemedicatie (gemiddelde van 2017 tot 2019) zit de stijging in 2021 ruim boven de 9% en ook in 2022 blijft die trend aanhouden. Dit is zeer verontrustend…

 
Bron: B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS (RIZIV-Farmanet)“Turbo-kankers”?


Er was nogal wat controverse toen in juli jongstleden een Belgische studie mis-geïnterpreteerd werd als zou de Pfizer mRNA vaccinatie tot een turbo-kanker bij een muis geleid hebben.  De studie werd afgedaan als desinformatie.  Echter, de studie (zie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10183601/) toonde wel degelijk de ontwikkeling van een lymfoom aan in een muis een tweetal weken na vaccinatie met het mRNA Pfizer vaccin en twee dagen na toedoening van de booster.


En verder stellen de auteurs enkel dat extra waakzaamheid geboden moet worden! Is dat tegenwoordig al desinformatie? Het taboe om de vraag te stellen of de mRNA vaccinaties tot kanker kunnen leiden is sinds dan nog groter dan ooit…

Kunnen we in Farmanet iets ontdekken dat in die richting wijst? Bij het jongere deel van de bevolking kunnen we vaststellen dat de DDD met 80 dan wel 147 dagelijkse eenheden is toegenomen in 2022. Het zijn niet de grootste volumes en het zijn geen ‘turbo-kankers’, maar we zien toch een stijging van 25% t.o.v. 2021 of van 13% ten opzichte van 2017-2019.Bron: L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS (RIZIV-Farmanet)

 

Angstmedicatie en Antidepressiva


Professor Mattias Desmet stelde al in 2020 dat onze angst voor het coronavirus niet enkel op feiten was gebaseerd. Het virus bracht wel enig gevaar met zich mee gevaarlijk, maar er school een diepere existentiële crisis achter onze angstgevoelens. Onze maatschappij was, volgens prof. Desmet al langer aan het wegglijden in een spiraal van angst en psychisch onbehagen.

Ook deze stelling heb ik even proberen te visualiseren in de RIZIV data.

We kunnen inderdaad vaststellen dat een niet triviaal deel van de Belgische bevolking aan de angstmedicatie en de antidepressiva zit. In 2022 worden er dagelijks 1.2 miljoen dosissen aan angstmedicatie en antidepressiva (of meer correct aan psychoanaleptica en psycholeptica) naar binnen gewerkt.Bron: N06 PSYCHOANALEPTICS + N05 PSYCHOLEPTICS (RIZIV-Farmanet)

 

We kunnen inderdaad vaststellen dat er ook in 2013 al, flink gegrepen werd naar deze medicatie.  

Verder stellen we vast dat, de laatste 10 jaar, het aantal dosissen met 18% is toegenomen en in de leeftijdsgroep van 0-40 zelfs met 34%. 

De laatste 3 jaar was de aangroei zelfs 7.2% resp. 16.4%.  Dus de Coronaperiode heeft het proces nog in een stroomversnelling gebracht.

Natuurlijk heeft deze evolutie niets te maken met de vaccins zelf.  Lieven Annemans, gewoon hoogleraar gezondheidseconomie, doet al jaren onderzoek naar het Geluk der Belgen. Tijdens de corona-periode was hij één van de moedige mensen die kritiek durfde te geven op de maatregelen. Kort daarna was hij geen lid meer van Celeval, het adviesorgaan dat het Corona-Overlegcomité bijstond in ‘de strijd tegen het coronavirus’. Lieven Annemans stelt o.a. dat de lockdowns, de mondmaskers, de afstandsregels, de Covid Save Tickets,… zorgden voor meer isolatie bij de mensen en voor het verzwakken van de sociale relaties. Twee elementen met een belangrijke impact op het geluksgevoel van de mens.

 

Oversterfte


Ed Dowd, voorheen een ‘financial analyst’, heeft een interessante website waarin hij op diverse manieren de oversterfte berekent per leeftijdscategorie zowel voor de USA, de UK en de Europese landen. Zie s

Uitspraken doen over oversterfte is niet eenvoudig, maar het is zeer nuttig om de hypotheses en correlaties goed te bekijken.

Methode 1: Op basis van sterfte gemiddelde van de afgelopen 5 jaarDeze techniek, op basis van sterfte gemiddelde van de afgelopen 5 jaar, is eerder voorzichtig in zijn schatting.  We zien dan ook een belangrijke ondersterfte in 2022, waarschijnlijk dankzij de steeds betere gezondheidszorg. Opvallend is echter dan ook dat volgens die statistiek:

-       Er in 2020 geen oversterfte zou zijn geweest onder de 60 jaar

-       De oversterftes in 2021 en 2022 in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 niet zo veel beter zijn dan in het Coronajaar 2020. Meer nog, 1 jaar Corona zou waarschijnlijk minder geweest zijn dan de 2 jaar oversterfte (waarschijnlijk) veroorzaakt door de corona-vaccins…

Tijdens de Corona-pandemie onderhield ik een website (https://hoe-erg-is-corona-echt.be) waarin ik redelijk sterk aanleun bij deze berekening en dan ook de hele paniek relativeer wat betreft de ernst er van… Je vraagt je, in die context dan ook af waar al die heisa voor nodig was en of Vandenbroecke niet minder schade had aangericht door de 50-miljard € aan Corona aan belastingen, gewoon te verbranden in plaats van uit te geven aan debiele maatregelen…

 Methode 2: Op basis van de sterfte cijfers van 2019


Omdat 2019 een zeer mild griepjaar was, met minder overlijdens, gaf deze methode de spectaculairste oversterfte in 2020. Geen wonder dat de media dus vooral met 2019 vergeleek.

Echter, wanneer we consistent zijn met de berekening moeten we dan tegelijkertijd ook concluderen dat, in de leeftijdsgroep 25-49 er meer dan dubbel zoveel oversterfte was dan met Corona. Ofte… De vaccins en de andere maatregelen zouden dan 2 keer zo erg geweest zijn als de kwaal in deze leeftijdsgroep…  Ook het feit dat we in de leeftijdsgroep 70-79 met oversterfte blijven zitten is niet verklaarbaar zonder vragen te stellen over het nut van de vaccinatie. Tenslotte hebben we zelfs met deze cijfers een oversterfte in 2022 in de leeftijdsgroep 15-24. Waar komt die oversterfte vandaan? Van de veilige en werkzame vaccins?


Methode 3: Op basis van de ‘trend-aangepaste sterftecijfers’Dit is statistisch gezien de meest correcte aanpak van trendgevoelige data. De resultaten zijn echter vernietigend voor de corona maatregelen en vaccins

-       Er zou geen (of nauwelijks) een Corona impact geweest zijn op onze jonge bevolking (onder de 25 jaar)

-       Echter, de maatregelen en de vaccins hebben in de leeftijdsgroep 15-24 tot een  c a t a s t r o f a l e  stijging geleidt van de oversterfte

-       Ook in de leeftijdsgroep 25-49 zie je dezelfde desastreuze trend. De maatregelen dubbel zo erg dan de kwaal.

-       Zelfs in de leeftijdsgroep 50-59 kunnen we alleen maar vast stellen dat 1 jaar Corona, niet half zo erg zou zijn geweest dan de 2 jaar oversterfte (waarschijnlijk) veroorzaakt door de corona-vaccins

-       Zelfs in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 kunnen we alleen maar vast stellen dat 1 jaar Corona, minder erg zou zijn geweest dan de 2 jaar oversterfte (waarschijnlijk) veroorzaakt door de corona-vaccins

 

 

Met statistiek kan je alles bewijzen zegt men, en daar zit zeker een grond van waarheid in. Maar laat me toch even de oversterfte van de afgelopen ‘jaren’ in beeld brengen.

Ik gebruik daarvoor de officiële sterftetabellen van 2022 gepubliceerd door STATBEL  

Om de ruis uit de statistiek te halen (bv. dat je in een bepaald jaar toevallig twee griepseizoenen hebt en in het vorig of volgend jaar geen enkele – zoals in het COVID jaar 2020) werden de gegevens over 2 jaar ‘gemiddeld’

De cijfers van belang bevatten:

Gele balken = ‘Bevolking (px)’ = gemiddeld aantal mensen in de getoonde leeftijdsgroep -- px = populatie statistiek in STATBEL data

Zwarte balken = ‘Sterftegevallen (dx)’ =  gemiddeld aantal mensen die overleden zijn in de getoonde leeftijdsgroep. Deze overlijdens zijn vooral goed zichtbaar in de oudere leeftijdsgroepen – dx = Sterfte gevallen statistiek in STATBEL data

Rode lijn = De sterfte kans. Het % mensen dat overlijdt in een bepaalde leeftijdsgroep (ongeveer 50% bij de 100+ ers  en minder dan 0.1% bij de mensen onder de 45 jaar)

De cijfers worden getoond sinds 1995 en telkens voor een gemiddelde van de 2 jaar

Ik heb er de 3 meest opvallende groepen uitgekozenBron: Sterftecijfers België 1994-2022 (STATBEL)

 

Bij de 25-44 leeftijdsgroep is de vaststelling pijnlijk. We zien een trendbreuk in het steeds verder verlagen van de sterfte. In 2021 en 2022 stellen we immers meer oversterfte vast dan in 2019 en 2020. De Coronapandemie lijkt geen impact te hebben gehad op deze groep…

Bij de 65-74 leeftijdsgroep had de Coronapandemie wel een impact, maar ondanks massale vaccinatie en ondanks de oversterfte in 2020 lijkt er ook in 2021 en 2022 oversterfte te zijn. Of had dit allemaal te maken met een sterk groeiende populatie in die groep? Maar zo ja, waarom zei iedereen dan dat Corona zo erg was…

Onze 100+ ers hebben op zich een zwaar overlijdens risico elk jaar. Maar we kunnen vaststellen  dat kranige 100+ ers geen zichtbare last gehad hebben van Corona…

 

Hoe je de oversterfte ook berekent, de uitslag brengt de vaccins telkens in een bijzonder ongemakkelijke situatie, zowel voor 2021 en 2022 en zelfs in de meest conservatieve berekeningen.

Vandaag nog stellen dat de vaccins levens gered hebben is eigenlijk cynisch. Tenzij er iets anders aan de hand was, kunnen we immers niet anders dan besluiten dat de vaccins, voor menige leeftijdsgroep, (veel) erger waren dan de kwaal!


Wenkbrauwenfronsende statistieken


Nog twee statistieken om dit betoog mee te eindigen.

De eerste statistiek toont ons de consumptie van het gebruik van geneesmiddelen voor de luchtwegen. Voor een respiratoir virus dat voor 250 000 overlijdens in België ging zorgen had ik toch wel minstens een kleine piek verwacht …Bron: R01 - NASAL PREPARATIONS, R03 - DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, R05 - COUGH AND COLD PREPARATIONS, R06 - ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE (RIZIV-Farmanet)

 

De laatste statistiek toont ons de stijging in het gebruik van diabetes medicatie. Een stijging niet direct veroorzaakt door het virus, noch door de vaccins maar doordat blijkbaar veel mensen het medicijn gebruiken om gewicht te verliezen…

De statistiek is vooral interessant omdat deze veel aandacht krijgt in de media en de politiek, en is er zelfs een verbod gekomen op het voorschrijven van diabetes-medicatie om af te slanken…

    

Bron: A10 DRUGS USED IN DIABETES (RIZIV-Farmanet)

 

Een laatste bedenking: De consumptie stijgt wel wat extra dus misschien is er toch een indirect effect… niet door het virus, noch door de vaccins, maar wel door de lockdowns en het sluiten van sport- en andere accommodaties waardoor de gemiddelde Belg wat  kilo’s bijgekregen heeft

Maar goed, misschien zijn er andere oorzaken en is het onterecht om de maatregelen en de vaccins aan te duiden als schuldigen in deze analyse.

Misschien is het wel de klimaat opwarming, of het fijn stof, of de C02, of de PFOS, of de bedwantsen,  of de stress door de oorlogen in Oekraïne en Gaza, of de stress door de antivaxxers met hun irritante meningen,… Wie zal het zeggen…

 

 

Nogmaals bedankt aan Kurt Wayenberg voor dit belangrijk onderzoekswerk.

1.018 weergaven2 opmerkingen

2 תגובות


Peter Braet
Peter Braet
01 באפר׳

Geert Vanden Bossche is ook vandaag nog steeds aan het waarschuwen, er komt wat op ons af:

https://kunstler.com/podcast/kunstlercast-398-dr-geert-vanden-bossche-and-the-coming-acute-crisis-of-covid-among-the-vaccinated/

Volgens dhr. Vandenbossche komt er een tsunami op ons af die de hele medische sector zal doen instorten:

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/i-can-now-spot-the-tsunami-at-the-horizon

Dat zegt ie al jaren!

לייק

V.C.Mutwa
V.C.Mutwa
09 במרץ

https://davidicke.com/2020/04/02/covid-19-5g-whats-connection-david-icke-dot-connector-videocast/

https://davidicke.com/2023/03/17/emails-in-2020-blow-the-covid-pcr-test-scam-out-of-the-water-2/


David icke 'the answer' moet je echt zien daar legt hij het volledig bloot, mocht je dat nog ergens vinden, althans niet op YouTube

לייק
bottom of page