top of page

Biotech kapitalisme: choquerende video

In de zeer recent (25/01/2023) gepubliceerde (https://tinyurl.com/yckv6dc4) video opgenomen met verborgen camera geeft Jordon Walker, een hooggeplaatste arts verbonden aan een farmareus, toe dat het bedrijf onderzoek doet om virusvarianten te ontwikkelen, waarvoor op voorhand inentingsstoffen geproduceerd kunnen worden.

De allereerste vraag bij zulk videomateriaal is of de betrokkene daadwerkelijk voor het farmabedrijf werkt en in welke mate hij op de hoogte is van wat er zich achter de schermen van de mastodont afspeelt. Hoe betrouwbaar is de bron van de video?


Op het eerste zicht lijkt Walker inderdaad voor het betrokken bedrijf te werken of te hebben gewerkt, hetzij als werknemer, hetzij als consultant via een bekend consultancy bedrijf. Opvallend is dat het profiel van Walker 'plots' niet meer beschikbaar is op LinkedIn. Een screenshot van zijn voorheen bestaande profielbeschrijving kan gevonden worden via deze link: https://tinyurl.com/5exna3p9. Daarnaast bestaan er andere profielbeschrijvingen (https://tinyurl.com/hvm7u8da) die bevestigen dat Walker zeer nauwe banden heeft met de farmareus en lijkt te weten waarover hij spreekt.


Merk op dat de bovenstaande linken beschikbaar zijn via het sociale mediaplatform Twitter, dat na de overname door Elon Musk, los wat je van hem denkt, de vrije meningsuiting in ere heeft hersteld. Sommigen zullen Twitter nu omschrijven als een platform voor samenzweringstheorieën, maar wie al eens naar één van de nieuwe functionaliteiten genaamd 'Spaces' heeft geluisterd, kan merken dat er wel degelijk aandacht is voor nuance en debat. Heel wat van deze debatruimtes worden geleid door een zeer jonge host, Mario Nawfal (https://twitter.com/MarioNawfal), die erg zijn best doet om samenzweringstheorieën te onderscheiden van kritische vraagstelling. Dit kan niet gezegd worden van onze klassieke 'vertrouwde' mediakanalen zoals VRT, VTM, De Standaard en De Morgen, waar elke kritische vraag inzake de effectiviteit en veiligheid van inentingsstoffen wordt gekaderd als een complottheorie en leidt tot het verbannen van kritische, zelfs academische stemmen, waaronder mezelf. Hieromtrent doe ik binnenkort nog een nieuwe mededeling, maar ik houd je nog even in spanning...


Om terug te komen op de farmareus, de belangrijkste punten uit de video zijn:

  1. Walker geeft toe dat hij zelf niet gelooft dat het virus toevallig en rechtstreeks uit de natuur komt: “It makes no sense that this virus popped out of nowhere (…) That's bullshit.” Persoonlijk heb ik lange tijd het narratief van de overheid geloofd dat het virus op spontane wijze is ontstaan, maar ik moet nu toch toegeven dat er steeds meer invalshoeken zijn die een ander licht werpen op de oorsprong van het virus en er lijkt op een bepaald moment toch sprake te zijn geweest van 'artificiële interventie'. Hierbij denk ik overigens niet aan opzettelijke verspreiding.

  2. De farmareus zou op dit moment proeven op apen uitvoeren waarbij getracht wordt om het pandemievirus te transformeren in krachtigere mutaties. Het is niet helder wat het precieze doel is van het onderzoek: moeten ze krachtiger zijn in de zin van besmettelijkheid of fataliteit? In de losjes geformuleerde woorden van Walker: “That's not what we say to the public (…) but (…) [t]hey're still conducting the experiments on it.” Merk op dat het hele gesprek op een zeer ontspannen, bijna banale manier verloopt. Walker praat over het thema alsof het niets is, terwijl het volgende punt zal duidelijk maken hoe ernstiger de situatie kan worden.

  3. Walker stelt onomwonden dat het pandemievirus een 'cash cow' is en insinueert dat het in punt twee aangehaalde onderzoek gedaan wordt met het oog op het ontwikkelen van inentingsstoffen en het creëren van een business model. Een bijzonder belangrijk aspect hierbij is hoe het recht een rol speelt in het deels legitimeren van dergelijk onderzoek. Hij noemt het onderzoek immers expliciet geen 'gain-of'-function' onderzoek – wat verboden is in de Verenigde Staten – maar een vorm van 'directed evolution', oftewel kunstmatige evolutie.

Hier zien we dus een schrijnend praktijkvoorbeeld van hoe transhumanisme, waarvan het artificieel ingrijpen in specifieke aspecten van de natuur kan beschouwd worden als een onderdeel ervan, verbonden wordt met onethisch winstbejag. De vraag rijst hoe de farmareus zich zal verdedigen tegen het uitlekken van deze video over wanpraktijken achter de schermen? Ongetwijfeld zal het beweren dat het een 'storm in een glas water' is, dat het onderzoek noodzakelijk is om inentingsstoffen te ontwikkelen in het kader van 'pandemic preparedness', en dat het ontwikkelen van krachtigere varianten als doel heeft om preventieve behandelingen te produceren die meer 'effectief' zijn. All is fine!


Uit de voorgaande punten blijkt echter dat minstens één hooggeplaatste arts en wetenschapper werkzaam bij of voor het bedrijf expliciet en met de glimlach verwijst naar een verdienmodel op basis van nieuwe virussen en nieuwe inentingsstoffen die specifiek daarvoor ontwikkeld zijn. De enige missing link is het loslaten van dergelijke virussen, wat Walker verwoordt als: "(...) there's a risk (...) no one wants to be having a pharma company mutating (..) viruses. (...) You have to be very controlled to make sure that this virus (...) doesn't (...) [go] everywhere;" Walker zegt dus niet expliciet dat het bedrijf een nieuwe pandemie wil veroorzaken, maar in het verdere gesprek wijst hij erop dat er een verdienmodel zit in virussen en inentingsstoffen. Dit werpt de vraag op wat de industrie tegenhoudt om een 'probleem' te creëren waarvoor zij de oplossing hebben?


Op dit moment is de video slechts gerapporteerd door TegenwindTV zelf, vanmorgen door Dr. Robert Malone, de Daily Mail (VK) en het actualiteitenmagazine Blackbox TV (https://www.blckbx.tv/tag/jordon-trishton-walker). De mainstream media heeft misschien meer tijd nodig om de bron te verifiëren, maar ik vrees dat ze niets zullen rapporteren over dit nieuwsitem. Het ontwarren van de verstrengeling tussen geneeskunde, volksgezondheid en kapitalisme zou een reden moeten zijn om er een voorpagina aan te wijden, maar dat zullen de nieuwskanalen niet doen, integendeel, ook dit nieuws zal weer genegeerd worden, zoals gebruikelijk.


Tot slot onderstreept deze casus meteen ook waarom de Belgische en internationale wetgevers dringend een inhaalbeweging dienen te maken omtrent biotechnologie en de rol die het speelt in het faciliteren van transhumanisme. Hierbij is onderzoek naar transhumanisme en recht van belang, om zicht te krijgen op wat transhumanisme is en welke wettelijke keuzes er gemaakt kunnen worden om de toekomst van de mensheid in betere banen te leiden. Tegelijkertijd stip ik aan dat transhumanisme stilaan een populair 'anti-begrip' aan het worden is, waarbij elke nuance verloren dreigt te gaan. Wat het concept concreet inhoudt en hoe we ermee kunnen omgaan, en welke rol het recht kan spelen in het afremmen ervan, zal ik duiden in een documentairefilm die in de lente verschijnt. Ik kijk er alvast naar uit om je te verwelkomen en wat helderheid te scheppen in het landschap van desinformatie en waarheidsmonopolisering.
2.571 weergaven7 opmerkingen
bottom of page