top of page

De erfenis van Rutte

Mark Rutte laat een erfenis na die niet positief uitpakt voor Nederland. En dan gaan we het niet weer hebben over de toeslagenaffaire, het Groninger gasveld, de huizencrisis, de stikstofcrisis, of over hoe Nederland onder de lockdowns heeft geleden. Deze post gaat over een tot dusver niet belicht onderwerp; de wissel die Rutte zijn (wan)beleid op de economische toekomst van Nederland zal trekken.


In 2022 maakte de Nederlandse regering het vanuit EU-optiek zo bont, dat de Europese Commissie besloot tot een ‘ In-Depth Review 2023’. Een in-depth review wordt alleen uitgevoerd als een EU-lidstaat zo fors macro economisch afwijkt van de door de EU gewenste prestaties, dat daardoor economische onevenwichtigheden binnen de EU worden gecreëerd.


De Europese Commissie vindt dat de Nederlandse economie o.a. op de volgende punten moet worden bijgestuurd:


1. De privé schulden in Nederland van zowel huishoudens als bedrijven zijn veel te hoog ten opzichte van het EU gemiddelde. Die schuld is maar liefst 215 procent van het bruto nationaal product (BNP) in Nederland ten opzichte van gemiddeld 85 procent in de EU. Dat verschil komt vooral door de exorbitante hypotheekleningen voor huizen. Bijna nergens in de EU is het toegestaan om 100 procent schuld op de aankoop van een woning te hebben. 


2. Het Nederlands bedrijfsleven investeert veel minder in de aanschaf van nieuwe productiemiddelen dan het EU gemiddelde. Bruto-investeringen in vaste activa waren zo’n 17 procent in Nederlandse bedrijven tegenover gemiddeld 23 procent in andere EU-landen (2022). Die lagere investeringen gaan ten koste van de groei van de Nederlandse economie en werkgelegenheid op termijn, aldus de Commissie.


3. Veel meer Nederlandse bedrijven dan tot 2022 gedacht, zijn in buitenlandse handen. Ongeveer 31 procent van het Nederlandse BNP wordt gegeneerd bij bedrijven waarvan de aandelen in buitenlandse handen zijn, aldus het CBS. De winsten van die bedrijven gaan naar de buitenlandse moeders - vaak de VS - en worden niet in Nederland belast waardoor het MKB en burgers meer belasting moeten gaan betalen. Ook verklaart dit een deel van de lagere herinvesteringen door het bedrijfsleven. Gevolg; het groeipotentieel van onze economie en werkgelegenheid zijn aangetast.


4. Het aantal bouwvergunningen is sinds 2021 dramatisch afgenomen in Nederland ten gevolge van de stikstofproblematiek (-/-22 procent). Dat gaat ten koste van de Nederlandse groei en woningaanbod. 


Bovenstaande punten betreffen een greep uit de economische puinhopen die tijdens de regeringen Rutte zijn veroorzaakt. Voor het volledige verhaal met meer punten die onze economie en toekomst uit gaan hollen zie: https://lnkd.in/eeBAzQrP


Ik hoop op een nieuwe regering met meer macro economisch besef en inzicht. En een visie op het Nederlandse bedrijfsleven. Het is hard nodig!


Deze bijdrage is ook te lezen op de linkedin pagina van auteur Twan Houben.

232 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page