top of page

De monetaire reset: een mogelijk scenario


De dollar 'tijdelijk' losgekoppeld van goud... (Foto: Unsplash)

De monetaire reset is niet iets dat zich plots vanuit het niets aandient. Het gaat om een degelijk voorbereide verandering in het monetaire systeem, gedreven door centrale banken en overheden.


Wat volgt een persoonlijke interpretatie over een mogelijk scenario van een nakende monetaire reset. Later kunnen we op dit artikel terugkijken en zeggen ‘yep he was right’ of ‘man, man, wat zat hij fout’...


De motieven


Een monetaire reset kan verschillende motieven hebben. Misschien wil men een nakende crash van het systeem voor zijn. Of de opgebouwde schuldenberg in het bestaande systeem wegwerken. Wil de financiële elite zich vrijwaren van een crash of gaat het om een combinatie van dergelijke redenen?


Het huidig monetair systeem ontstond door het Bretton-Woods akkoord van 1944. Maar eigenlijk is 15 augustus 1971 een veel belangrijkere datum. Toen werd de convertibiliteit van de Amerikaanse dollar naar goud 'tijdelijk' gesloten door President Nixon en Henry Kissinger. Maar zoals Ronald Reagan ooit zei: ‘er is niets zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel’.


Fiat valuta


De facto zijn valuta sinds die dag waardeloos: het werden 'fiat valuta', geruggesteund door het vertrouwen in de overheid en niet meer verankerd aan de wettelijke waarde van goud. Vanaf toen konden regeringen de beperkingen die ze zich oplegden, overboord gooien. Sindsdien worden valuta gedrukt - en recenter: digitaal gecreëerd - door de centrale banken maar ook door commerciële banken bij het verlenen van kredieten. Er staat geen rem meer op overheids-deficit-spending, of op het creëren van een ‘fata morgana’-achtige financiële economie, op gebakken lucht gebaseerde ‘ponzi schemes’ her en der, en derivaten zoveel men wil...


Het is een feit dat elk monetair systeem eindig is. Zeker het huidige dat aan niets waardevol is verankerd. En dat maken we nu mee. De schuldenlast staat eind 2022 op 600 biljoen US dollar en de derivatenmarkt klokt af op 2 biljard US dollar: die doen het monetair systeem slagzij maken. En er loopt aan ijltempo water binnen.


Hoe kan een monetaire reset er dan uitzien?


Zo’n monetaire reset kan gelijklopen met de introductie van CBDC’s (Central Bank Digital Currency). Hoe dan? De overheden lichten iedereen gelijktijdig in (waarschijnlijk op een zondagnacht): er is vanaf nu e