top of page

De toekomst van de traditionele landbouw en gezondheidszorg in Nederland


Nederland is gekozen als proefgebied in de EU om klimaatneutraal te worden met een transitie gebaseerd op eiwitrijk voedsel en een transformatie van de gezondheidszorg naar een telegeneeskunde. Dit is een data- en AI-aangedreven systeemaanpak aangestuurd door publiek-private samenwerkingen. 55 tot 70 Procent van de traditionele landbouw zal worden stopgezet en volgens de verwachting worden vervangen door op technologie gebaseerde verticale landbouw, gen-bewerkte gewassen, eetbare insecten, veganisme, 15 minuten-steden (alle essentiële diensten zijn binnen 15 minuten bereikbaar) en een CBDC-paspoort (Central Bank Digital Currency) met persoonlijke gezondheidsgegevens.


Burgers zullen voor de transitie betalen door het verhogen van de prijzen voor energie, voedsel, gezondheidszorg en verzekeringen.

Een volledige ommekeer van dit door de EU aangestuurde beleid is hard nodig. Gezondheid en welvaart zijn de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van pandemische maatregelen, inflatie en recent ingevoerd beleid. Nederland, beroemd om zijn landbouw en innovaties, kan de uitdaging om de gezondheidszorg te herstellen het best realiseren door traditionele landbouw. Laat deze voedzaam volwaardig voedsel produceren om zo hongersnood te voorkomen en de bodem en het immuunsysteem te verbeteren met gezond leven als resultaat.


Nederlandse boeren accepteren geen schadelijk beleid meer


Nederland, een binnen de EU gunstig gelegen klein land, is economisch gegroeid door opeenvolgende generaties van landbouwers en vissers. In juli 2022 leidde het Nederlandse landbouwbeleid tot het artikel Geen boeren Geen voedsel Geen leven.

Grote demonstraties op initiatief van boeren en vissers kregen wereldwijd veel aandacht. Ze vonden plaats in juli 2022, november 2022 en maart 2023 in respectievelijk Den Haag en Brussel. Nu, een half jaar later, vond op 29 juni 2023 in Den Haag een nog grotere demonstratie plaats op initiatief van Nederlandse boeren. Boeren en burgers hebben de grens getrokken.


Het nieuwe beleid, dat door politici tijdens de regering Rutte IV naar voor is geschoven, kan rampzalig zijn voor boeren en de mensheid. Dit raakt niet alleen Nederland. Nederland is het op één na grootste exportland van voedsel in de wereld. Veranderingen in de landbouw zullen dan ook wereldwijd veel mensen raken .

Vorige week zijn de onderhandelingen met boeren en de agrarische sector over het landbouwakkoord “In Beweging” (om de kabinetsdoelen voor klimaatverandering op het gebied van CO2- en stikstofreductie in 2040 te halen), mislukt. De ontwerpovereenkomst gaat uit van een verlies van 25 à 30% tegen 2035 van het aantal boeren, de hoeveelheid vee en de oppervlakte aan landbouwgronden.

De idee leeft zelfs om het aantal landbouwers met 55 tot 70% te verminderen waarbij Nederland samen met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen zou omgevormd worden tot één regio 'De Driestaten stad', een grote groene wereldstad met 30 miljoen inwoners. Dit concept werd in 2016 geïntroduceerd als marketingstrategie, opgezet als “place brand” (het branden van steden of regio’s) en geïnitieerd door de privé-sector. Men kwam op dit concept door het bezoeken van opkomende markten in China. Opinieleiders zijn ervan overtuigd dat dit een succes zal worden, maar niemand kan weten of dit ook het geval zal zijn.


In het geval dat de nieuwe overeenkomst wordt ondertekend moeten boeren voldoen aan 122 maatregelen. Een onmogelijke zaak voor de meesten onder hen. Landbouwers waarschuwen dat boeren gewoon onmogelijk wordt als de voorgestelde EU-stikstofmaatregel toegepast wordt op het verbouwen van groenten en fruit. Dit jaar is het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in Nederland aan banden gelegd terwijl andere landen die wel volop mogen gebruiken. Daardoor wordt een opbrengstdaling van 40 procent verwacht.


Voor boeren lijkt er maar één uitweg: ingaan op het aanbod van de regering om hun eigendommen voor 120 procent van de waarde te verkopen met de beperking dat ze geen nieuwe boerderij mogen beginnen binnen het EU-gebied. Veel boeren weigeren nog steeds om hierop in te gaan. ”Zelfs als ze me 400% van de waarde betalen ga ik hier niet weg. Mijn zoon wordt de volgende generatie boer.”

De ontwerpovereenkomst bevat geen informatie over de effecten op het inkomen van landbouwers en het consumentengedrag. In het adviesrapport van Wageningen University and Research (WUR) staat dat ze door het ontbreken van informatie geen advies kunnen geven. Met de vermindering van vee, landbouwgrond en een overgang naar regeneratieve landbouw zullen ze in staat zijn om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te halen. Er zullen echter 30,000 banen en € 6.5 miljard aan toegevoegde waarde verloren gaan.


Opvallend is dat de rol van Rabobank buiten het stikstof debat in Nederland is gehouden. Rabobank (oorspronkelijk afgeleid van Boerenleenbank, een coöperatie die eigendom is van en gerund wordt door boeren) moedigt boeren aan om te investeren in grootschalige landbouw, terwijl ze al 30 jaar weten dat deze strategie schadelijk kan zijn voor het milieu. Dat blijkt uit een rapport van Greenpeace waarin de rol van Rabobank wordt uitgediept. Volgens Greenpeace moet Rabobank (een bank voor het actief versnellen van transities voor voedsel, klimaat en financiën) ten minste € 3.1 miljard bijdragen in het Stikstoffonds.


Een catastrofale kracht door een cultuur van klimaathysterie


Onlangs presenteerde Rob Jetten, de Nederlandse minister van Klimaat en Energie, in de Tweede Kamer het netto CO2-nul plan samen met het stikstofplan. Kostprijs € 28 miljard en het zou resulteren in een temperatuurdaling van 0.000036 graden Celsius in 2050. Een schadelijk en onrealistisch plan voor een probleem dat zelfs niet bestaat.

Er is geen klimaatnoodsituatie, dat schreven meer dan 500 vooraanstaande experts in 2019 in een open brief aan de Verenigde Naties. A research paper door Skrable et al concludeert in Health Physics in 2022 dat de toename van de totale CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen veel te laag was om de oorzaak te zijn van de opwarming van de aarde. Een andere groep onderzoekers vond dat het ijs rond Antarctica Thwaites Doomsday zo'n 8000 jaar geleden acht keer dunner was.

In 2022 zegt John F Clauser, Nobelprijswinnaar natuurkunde, dat het duidelijk is: er is geen klimaatcrisis. De klimaatcrisis is gebaseerd op wetenschappelijke corruptie, pseudowetenschap. Zo legt Dokter Patrick Moore, medeoprichter van Greenpeace, het ook uit in zijn lezingen: ”Koolstofdioxide is de valuta van het leven en de belangrijkste bouwsteen voor al het leven op aarde. Het is niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Het hele debat over klimaatverandering is een verzinsel.”


De Europese Rekenkamer stelt in een recent rapport: ”Het is niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.” Waarschijnlijk gaat de EU haar duurzaamheidsdoelstellingen om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te verminderen niet halen. Helaas heeft de EU toegezegd dat zij als de eersten ter wereld klimaatneutraal zullen zijn. In de nabije toekomst zal elke EU-inwoner moeten betalen voor de CO2-uitstoot via huis, auto en bedrijf.


Gegrepen in een cultuur van klimaat catastrofe lijkt de samenleving toe te staan ​​het werk van generaties boeren kapot te maken en duizenden runderen te laten slachten, terwijl de werkelijke gevolgen onbekend zijn en ons allemaal bedreigen.

Wat ook gemakshalve over het hoofd wordt gezien in het klimaatdebat, waar koeien in een negatief daglicht worden gesteld, is de koolstofkringloop. Tijdens de fotosynthese wordt CO2 door gras opgenomen. Koeien eten het gras en produceren methaan, dat vrijkomt in de atmosfeer en wordt afgebroken tot CO2 en H2O. En de cyclus herhaalt zich. Biologische basiskennis die op school wordt geleerd en die iedereen kent. Vee is hard nodig voor vruchtbare gronden. Een gezonde bodem, de basis van de landbouw door de geschiedenis heen, ontstaat in interactie tussen grazende dieren en bodemmicrobiologie. Regeneratieve landbouw kan meer koolstof vastleggen dan mensen uitvinden.


Een CO2-neutraal beleid in Sri Lanka is een ramp gebleken en heeft het leven van veel boeren geruïneerd. Het beleid leidde tot complete chaos en een terugval in gezondheid, milieu en economie.


In Nederland zijn er jaarlijks meer boeren die zelfmoord plegen, de exacte aantallen zijn onbekend. Volgens een recent onderzoek was er in 2020 een stijging met 37 procent. Gezinnen huilen dagelijks aan de keukentafel.

Nederlandse burgers zullen het klimaatplan van 28 miljard euro financieren door extra belastingen op voedselprijzen, bijvoorbeeld op melkproducten en vlees, producten voor gewasbescherming en kunstmest, terwijl de inflatie hoog is en aankopen duur zijn.

Ook een voorbereide wet voor nul belastingen op groenten en fruit om zo gezonde voeding te promoten, die in januari 2024 zou moeten gestemd worden, lijkt van tafel te worden geveegd. Volgens een rapport van SEO Economisch Onderzoek wordt dit te ingewikkeld en te duur en het is niet zeker of de invoering van deze wet de gezondheid zal bevorderen. Het behouden van belastingen op groenten en fruit levert de overheid echter € 550 à 950 miljoen aan inkomsten op.


Over het hoofd geziene risico's van dure voedseltransities


Een overgang naar ”Voedsel is medicijn” initiatieven is een sterke promotie voor de noodzaak om volledig plantaardig (veganistisch), bio-ontwikkeld voedsel, vlees van laboratoriumkweek en nieuwe voedingsmiddelen zoals eetbare insecten te eten. Verse volwaardige voedingsmiddelen van boeren zullen worden vervangen door producten die zijn afgeleid van verticale landbouw, voedsel dat in laboratoria wordt verbouwd en innovatieve Food Hubs.


Volgens de vele start-ups en initiatieven is het noodzakelijk om een ​​oplossing te vinden voor afnemende hulpbronnen en onzekerheid over gezond, voedzaam en duurzaam voedsel voor een snelgroeiende bevolking. Wellicht zo’n 9 miljard mensen in 2050. Een toekomst met voedsel gebaseerd op low-footprint ingrediënten en technologie die een prachtige natuur weer in balans brengt. Een Wereldwijd voedselforum van jongeren versnelt de transitie.


Nederland leidt deze wereldwijde voedseltransitie, gefinancierd door de particuliere sector FoodvalleyNL, het World Economic Forum, de Rockefeller Foundation, de EU en de Nederlandse overheid. Het secretariaat en coördinerend centrum voor verschillende Food Hubs in de wereld is gevestigd bij Wageningen University and Research (WUR). In 2050 eten we minder vlees, eieren en zuivel en meer kikkererwten, krekels en chlorella (een zoetwater alg). Een beweging voor iedereen, stelt WUR.

Een McKinsey-rapport ”Alternatieve eiwitten, het marktaandeel is op” stelt dat de belangrijkste alternatieve eiwitbronnen plantaardig eiwit, insecteneiwit, mycoproteïne en kweekvlees zullen zijn.

Het is geen verrassing dat 's werelds grootste en leidend insecten bedrijf Protix, het produceren van eiwitten en vetten uit insecten voor voedsel voor dieren en mensen, in Nederland is gevestigd.


Het bedrijf werd in 2009 opgericht door twee consultants van McKinsey en trok enorme bedragen aan financiering aan. Protix maakt gebruik van geavanceerde besturingssystemen, kunstmatige intelligentie, programma's voor genetische verbetering en robotica. Het bedrijf ontving vele onderscheidingen, waaronder van het WEF (World Economic Forum). Een circulaire koploper in het domein van voedsel op basis van insecten.


In de EU kregen de afgelopen jaren Protix, Fair Insects en Cricket One, een in Vietnam gevestigd bedrijf, goedkeuring voor het gebruik van insecten in menselijke consumptie. Het groeiende aantal producten op basis van insecten dat in de EU is toegestaan ​​voor verkoop in voedsel, inclusief in voedingssupplementen, moet geen speciale etiketten dragen om zich te onderscheiden van andere producten. Dat werd door de EU bevestigd ondanks protesten van leden van meerdere leden van het Europees Parlement.


Eiwitten en vetten van insecten zijn te vinden in producten zoals pasta, brood, ijs, cake en andere. Het argument is dat eerst van insecten een aantrekkelijk product moet worden gemaakt voordat insecten een grootschalig voedselproduct voor de mens in de westerse wereld kunnen worden,. Sinds enkele jaren worden start-ups in voedseltransitieproducten zoals hamburgers van gekweekte krekels ondersteund door de EU en de overheid in Nederland.

Volgens het Nederlands Platform is “De Krekerij” het meest duurzame fastfood ter wereld. Eén kg krekelvlees verbruikt 85 procent minder voedsel, 90 procent minder land en 95 procent minder water dan één kg rundvlees.

De uitstoot van broeikasgassen door kweekinsecten zou 100 keer lager zijn dan die van varkens en runderen. Een position paper van de Eurogroep voor dieren zegt echter dat het kweken van insecten een valse oplossing is voor het voedselsysteem van de EU. In de plaats van insecteneiwitten als oplossing moet de industriële veehouderij voor voedsel vervangen worden als een andere vorm van industriële landbouw.

Hoewel er meer dan 2,000 eetbare insecten gevangen zijn in bossen of op landbouwgronden en ze al vele duizenden jaren over de gehele wereld zijn geconsumeerd, is er nauwelijks kennis over het consumeren van insecten die industrieel gekweekt zijn in plastic dozen. Effecten op diverse aspecten, het beheersen van de kweek- en productiemethoden van insecten en vraagstukken op het gebied van opschaling, gezondheid en milieu zijn op korte en lange termijn niet onderzocht. “Er is weinig bekend over de voedselketen die eetbare insecten van boer tot bord brengt en evenmin over hun rol in het welzijn van mens en planeet” zegt het inleidend artikel over eetbare insecten in: From Farm to Fork.


In een rapport uit 2022 documenteerde de FAO mogelijk voedselveiligheidsproblemen met eetbare insecten. Onder hen zijn kruisreactiviteit van allergenen, biologische veiligheidsrisico's zoals bacteriën, virussen, schimmels en ook chemische verontreinigingen (gifstoffen (myco), PFAS, pesticiden, antibiotica, giftige metalen, vlamvertraging, cyanogene glycosiden). Speciaal voor ondervoede kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem kan het eten van insecten een risicofactor zijn. Het EFSA-rapport voor Cricket One waarschuwt voor een mogelijk negatief effect op zowel het aangeboren- als het adaptieve immuunsysteem.


Een onderzoek artikel over eetbare insecten versus vlees laat zien dat het gehalte aan individuele voedingsstoffen in zowel insecten als vlees aanzienlijk varieert. Beide zijn rijk aan voedingsstoffen voor de ontwikkeling en het functioneren van het menselijk lichaam. Sommige voedingsmiddelen kunnen voeding gerelateerde gezondheidsproblemen verergeren, terwijl andere effectief kunnen zijn bij behandelingen. Studies over mogelijke effecten op de gezondheid door het eten van insectenproducten versus vlees ontbreken echter nog.


Wat de mythe van kweekvlees betreft. Het is de vraag of de productie van kunstvlees voldoende zal zijn om concurrerend te zijn ten opzichte van conventioneel vlees. Het staat nog in de kinderschoenen. Uit analyse bleek dat in een laboratorium gekweekt vlees gemaakt op basis van gekweekte stamcellen 25 keer slechter zou kunnen zijn voor het klimaat dan rundvlees. Dan moeten immers de huidige productiemethoden worden opgeschaald maar die zijn nog steeds zeer energie-intensief.


Een andere bedreiging voor de traditionele landbouw in het EU overleg is de industriële lobby die eigenaar is van 10,000-patenten met als doel het stimuleren van het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen (CRISPR-Cas) als oplossing voor klimaatverandering en biodiversiteit. Recent onderzoek door de EU en het Global Biodiversity Framework zal waarschijnlijk het gebruik van CRISPR-Cas promoten als oplossing voor niet alleen klimaatverandering maar ook voor de conversie van biodiversiteit. Ook WUR-wetenschappers verwachten dat de EU dit jaar de regels gaat wijzigen om te komen tot slimmer bestuur ten behoeve van de maatschappij en het milieu.


Het debat over genetisch modificeren in plaats van het klassieke natuurlijk kruisen van gewassen is niet nieuw en wordt gebruikt door Monsanto. Het gebruik van de genetisch gemodificeerde zaden is voor veel boeren een dure zaak geweest. Biologische boeren zijn bang dat boeren afhankelijk worden van multinationals en dat natuurlijke klassieke oplossingen niet langer effectief zullen zijn. De balans met de natuur wordt verstoord. Planten zijn onderling verbonden met de bodem, dieren en mensen. De langetermijneffecten van het combineren van verschillende genetisch gemodificeerde planten en voedingsmiddelen zijn niet bekend. Bovendien is menselijke gen bewerking nog steeds controversieel. en de effecten van het eten van genetisch gemodificeerde planten en vruchten op dieren en mensen is niet bekend.

Het is duidelijk dat bij het evalueren van de voedselovergang naar veganisme, genetisch gemodificeerde planten, bodembemesters die de biodiversiteit omzetten, toegenomen irrigatietechnologieën en eetbare insecten, de beoogde transitie op korte en lange termijn veel risico's met zich meebrengt voor mens, dier, plant en planeet.


Een 'rijk' land in hongersnood en gebrek aan zorg


De gezondheidszorg in Nederland scoort al jaren als de beste in Europa. In 2020 stond het Nederlandse zorgstelsel geboekt als het derde meest innovatieve in de wereld.

Helaas krijgen in een land met 17.8 miljoen mensen ongeveer 2 miljoen mensen niet de zorg die ze nodig hebben en 1.2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Ongeveer 148,000 inwoners doen beroep op een voedselbank. De armoede zal naar verwachting oplopen tot 5.8 procent.


In 2021 had 30.9 procent van de mannen en 35.9 procent van de vrouwen, ouder dan 16 jaar, één of meer chronische ziekten. Naar verwachting zal dit toenemen tot circa 7 miljoen in 2030. De laatste jaren is er een sterke toename van hartproblemen en één op tien Nederlanders ervaren hartproblemen.


Na drie jaar pandemische maatregelen en beperkte zorg wordt de gezondheidszorg geconfronteerd met een bevolking met steeds meer ouderen, meer mensen met chronische ziekten, toenemende psychische problemen, verhoogde gevoelens van stress, angst en eenzaamheid en zoals verwacht sterven meer mensen. Er is een tekort aan verpleegsters, meer ziekteverzuim, lage salarissen, inflatie, hoge prijzen voor energie plus voedsel en meer mensen zijn ondervoed. Mensen verlaten het zorgstelsel en 37 procent ervaren morele conflicten. Doktersbezoeken worden vervangen door telegeneeskunde of gedaan door mensen met een lagere beroepsopleiding.

Het aantal mensen op wachtlijsten voor spoedeisende zorg in verpleegtehuizen neemt toe en operaties zijn vaak uitgesteld. CEO's van zorgorganisaties zijn begonnen met het inhuren van verpleegkundigen uit Indonesië en India omdat er niet voldoende Nederlandse verpleegkundigen beschikbaar zijn of liever als zelfstandig verpleegkundige werken. Tegen 2032 wordt er een tekort van 137,000 verpleegkundigen verwacht. Verder neemt het tekort aan huisartsen (met 35 à 45 procent) toe. Telegeneeskunde en inspanningen voor de implementatie van technologische ondersteuning voor “big data” en AI worden door de minister van Volksgezondheid naar voor geschoven.


Grote academische ziekenhuizen zijn begonnen met AI laboratoria. Persoonlijke medische informatie zal gemakkelijker beschikbaar worden tussen verschillende zorgorganisaties en binnen de EU. De bijzondere acute zorg wordt geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen.


CEO's van zorgorganisaties met verpleegtehuizen en woningen voor mensen met een beperkinghebben een open brief aan de minister geschreven dat de huidige situatie deze organisaties failliet zal doen gaan. Het risico voor Nederlandse vrouwen om een burn-out op te lopen of om hun betaalde baan te verliezen en deze vervangen te zien door onbetaalde mantelzorg is nabij.

Prijzen voor de verplichte particuliere ziekteverzekering stijgen vanwege inflatie. Tijdens de pandemie zijn miljarden weggegooid door onveilige, ineffectieve en zelfs schadelijke maatregelen. Maar politici in Nederland zien het niet als een prioriteit om het beleid te evalueren, aangezien ze de pandemie-evaluatie hebben uitgesteld. Het vertrouwen in de politiek in Nederland behaalt een laagte record.


Hongersnood voorkomen


Het is het VN-rapport, dat verscheen in april 2023, dat wereldwijd op de voorpagina van alle media moet staan. "Wereldwijd kan de consumptie van dierlijk voedsel, waaronder vlees, eieren en melk, helpen bij het verminderen van groeiachterstand en verspilling en overgewicht bij kinderen."


"Dit is een aanzienlijke kloof die moet overbrugd worden gezien het naast elkaar bestaan ​​van tekorten aan micronutriënten met overgewicht, obesitas en niet-overdraagbare ziekten."

Ten minste een op tien mensen en een op de drie kinderen is wereldwijd ondervoed. Dit is vermoedelijk veel meer wanneer rekening wordt gehouden met verschillende graden van tekorten. Hoewel het bekend is dat de meeste niet-overdraagbare ziekten kunnen worden voorkomen en genezen, is het onaanvaardbaar, gezien de co-existentie met tekorten, dat ondervoeding en zelfs honger en hongersnood kunnen toenemen wanneer het EU-beleid wordt doorgezet in de landbouw en de gezondheidszorg in Nederland .


Nederland is generaties hardwerkende boeren en vissers een oplossing verschuldigd voor het probleem van de hongersnood en het herstel van lagere zorgkosten. Samenwerking tussen boeren, vissers en artsen om te komen tot voedzaam volwaardig voedsel en liefdevolle zorg zal een meer succesvolle strategie zijn die bovendien goedkoper, veiliger, beter voor de bodem en het immuunsysteem zal zijn.. Dit zal de weg zijn die gevolgd moet worden om vertrouwen en rijkdom te herstellen.

960 weergaven1 opmerking
bottom of page