top of page

Premiere van het eerste deel van 'De ontmaskering"

Ontdek de nieuwe reeks op Tegenwind TV: "De Ontmaskering"


In april 2023 namen we met 5 camera 's een ganse dag beelden op het event waar Dr. Erwin Annys en Steven Arrazola de Oñate de laatste keer hun "Ontmaskering" brachten. Hieronder citeren we de twee bezielers en sprekers van dit hoognodige initiatief.


Het is een ware eer dat ik samen met dokter Erwin Annys, dokter Dick Bijl en professor Paul De Hert deze reeks mocht brengen. Herinner je je nog de krachtige impact van Tegenwind's eerste reeks in 2021?

Het was toen zeer belangrijk dat er op een genuanceerde manier een tegenstem werd geboden door vooraanstaande wetenschappers die een andere kijk hadden op het coronagebeuren.


Met "De Ontmaskering" kijken we nu terug op het ganse gebeuren en werpen we een kritische blik op de turbulente jaren die voor niemand eenvoudig waren. Dit is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat we nooit nog dezelfde fouten herhalen. Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan het onderwerp dat nog steeds veel vragen oproept: de mRNA-injecties. Het is van groot belang dat steeds meer mensen zich bewust worden van dit delicate onderwerp, en daarom vragen we jullie om deze afleveringen te delen met jullie netwerk, vooral met degenen die wellicht nog minder kritisch naar de gebeurtenissen van vandaag kunnen kijken. We eindigen de reeks positief want angst helpt niemand.


Blijf mee zaadjes planten maar vergeet vooral niet te genieten van dit mooie leven.

Steven Arrazola de Oñate


Vandaag, bijna vier jaar na de uitbraak van de coronapandemie, beseffen de meeste mensen dat het op massa-vaccinatie gerichte coronabeleid meer schade heeft aangericht dan het SARS-CoV-2 virus ooit had kunnen veroorzaken. De aanval op burgerrechten, de schade op socio-economisch vlak en de ontregeling van onze samenleving zijn immens geweest en mogen nooit vergeten worden.


De op genetisch materiaal gebaseerde producten veroorzaken ongewenste gezondheidsschade. Onderzoekers roepen op tot een stopzetting van deze producten. Er overlijden meer mensen sedert de uitrol van de massa-vaccinatie dan in het vaccin-vrije Covid-jaar 2020. De mechanismen van de vaccin-geïnduceerde overlijdens en ziektebeelden zijn bekend. Labo en autopsie-resultaten die de causale relaties bevestigen werden gepubliceerd.


Eerlijke, belangenvrije informatie ontmantelt verlammende, irreële angst. Kennis leidt tot souvereiniteit en tot de individuele kracht om dingen ten goede te veranderen. Met ‘De Ontmaskering’ hopen we daartoe te hebben bijgedragen.

Dr. Erwin Annys


Tegenwind is trots en blij dat we op onze manier hebben kunnen bijdragen aan dit belangrijke document. Een document dat misschien nog van groot belang zal zijn in de toekomst...


Vandaag brengen we u de officiële premiere.


8.858 weergaven2 opmerkingen
bottom of page